Gwarancje

Przy realizacji zlecenia gwarantujemy całkowitą dyskrecję. Zapewniamy, że pozyskane dane, natychmiast po przekazaniu raportu i materiału dowodowego, są niszczone i nie mogą być wykorzystane do innych celów..

Gwarantujemy, że tej delikatnej kwestii nasi weryfikatorzy nigdy nie składają żadnych propozycji. Poprzez umiejętne prowadzenie dialogu doprowadzają do tego, że propozycja pada ze strony Figuranta.

Pracujące dla nas osoby nigdy nie przekraczają granic flirtu i nie doprowadzają do intymnego kontaktu z Figurantem.