Dlaczego rozwód z orzeczeniem o winie – obsługa prawna

Dlaczego warto być niewinnym?

Bardzo często sprawy rozwodowe ciągną się przez długie lata. Winy tego należy upatrywać się właśnie w „winie”. Małżonkowie starają się udowodnić, że ich współmałżonek jest winnym rozpadu małżeństwa. Ma to nie tylko znaczenie moralne, ale przede wszystkim prawne.

Rozwód z orzeczeniem o winie jednego z małżonków pociąga za sobą ważne konsekwencje prawne. Szczególnie istotne są one w przypadku obowiązku alimentacyjnego między byłymi współmałżonkami. Małżonek, który został uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa, nie może żądać od swojego byłego niewinnego współmałżonka alimentów.

Małżonek niewinny może zażądać od małżonka winnego alimentów (link). Wystąpić z takim żądaniem może, jeśli rozwód pociągnął za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka. Małżonek taki nie musi znajdować się w stanie niedostatku.

Wnosząc o rozwód z orzeczeniem winy należy mieć świadomość, że winę należy udowodnić. Dowodami winy są m.in.:

  • groźba
  • odmowa współżycia,
  • porzucenie małżonka bez powodu,
  • pijaństwo,
  • agresja,
  • zdrada małżeńska (link)

Współpracująca z nami renomowana kancelaria adwokacka kompleksowo obsłuży proces rozwodowy jak również sprawy z nim związane:

  • podział majątku,
  • opiekę nad dziećmi i kontakty z nimi,
  • ustalenie wysokości alimentów,
  • pozbawienie i ograniczenie praw rodzicielskich.